Full støtte til streiken i byggfagene!

Elektroarbeidernes Fagforening har på sitt styremøte den 15. april 2010 vedtatt støtteuttalelse til de streikende bygningsarbeiderne.

Uttalelsen fortsetter slik:

Byggebransjen har i lang tid vært preget av store lønnsforskjeller og betydelig grad av sosial dumping. Elektroarbeidernes Fagforening støtter kravene om heving av minstelønnsatsene i tariffavtalen, fordi en heving av minstelønnen vil styrke kampen mot sosial dumping

Slik arbeidsgiverne har opptrådt, har de over tid etablert et lønns- og arbeidsmessig A, B og faktisk C lag. Det er våre utenlandske arbeidskamerater som oftest må ta konsekvensen av denne politikken fra arbeidsgiverne.

Streiken i byggfagene omfatter også våre arbeidskamerater i olje- og anleggsvirksomheten og deres kamp for bedre arbeidstidsordninger på land og offshore, en problemstilling som også Elektroarbeidernes Fagforening har dyptgående kjennskap til og sympati med.

Gjennom tariffoppgjøret og i en lovlig streik tar vår kamerater i byggefagene et oppgjør med arbeidsgivernes politikk. Det viser evne og forståelse for handling og prioriteringer.

Styret i Elektroarbeidernes Fagforening gir de streikende sin fulle støtte i sin rettferdige og viktige kamp.

Styret oppfordrer våre klubber, forbundets fagforeninger / distrikter, samt øvrig fagbevegelse til å vise sin støtte til de streikende.

Stå på!

Les uttalelsen i pdf format her