Går for faste ansettelser

Elektroarbeidernes Fagforening Hordaland & Sogn og Fjordane arrangerte klubblederkonferanse 29. november 2011 på Hotell Neptun i Bergen.

Konferansen diskuterte utviklingen med etablering og bruk av bemanningsbyrå i elektrobransjen. Dette er en utvikling som fagforeningen ikke liker. Man bør heller satse videre på lærlingeordningen og inn- og utleie mellom produksjonsbedrifter.Konferansen minner om at faste ansattelser skal være hovedregelen i Norsk arbeidsliv.
Klubblederkonferansen oppsummerte også Landstariffkonferansen som vellykket, med stort engasjement og gode vedtak.