Atle Rasmussen holder appell utenfor kontoret til Global Connect