God deltakelse på halvtårsmøte

 

Møtet åpnet med at Daniel Øvstetun  fra de streikende vekterne fikk holde appell. Kampen for rettferdige lønns og arbeidsvilkår fikk full støtte fra salen