God deltakelse på klubblederkonferansen

Elektroarbeidernes Fagforening arrangerte klubblederkonferanse på Terminus i Bergen den 23. august.  Ca 35 tillitsvalgte hadde funnet veien til seansen.
Både tariffoppgjør og forslag til LO- kongressen stod på dagsorden.

Det ble også tid til gruppearbeid der fastlønnsavtaler ble satt opp, som en øvelse for å få det på plass i alle bedrifter.
Verving og oppsøkende virksomhet var også blant temaene.