God deltakelse på LOs olje- og gasskonferanse

Elektroarbeidernes Fagforening stilte med ein god delegasjon på årets Olje og Gasskonferanse i regi av LO.

Konferansen vart i år avholdt i Bodø, fortel Kjell Sverre Aasheim som var med der.

Hovudtema for konferansen var «Verdiskaping i nord», og det var rekorddeltaking på konferansen.

Eit av høgdepunkta for konferansen var då Olje og Energiministeren fekk PUD (Plan for Utbygging og Drift) av Trestakk-feltet. Dette er eit felt med om lag 76 million fat med i hovudsak olje, som vart oppdaga 1986.
Investeringane vil ligga på om lag 5,5 Mrd kroner.

 På biletet ser du delegasjonen frå fagforeninga

og lengre nede Tord Lien som har fått overrekt PUD for Trestakk

losolje-og-gasskonf16t