God deltakelse på tariffkurs

Da tariffutvalget arrangerte tariffkurs ble det god oppslutning