God oppslutning om 1. mai i Svelgen

Klubbleiar i Industri og Energi Knut Sande ønskte velkomne på Svelgen samfunnshus der hovudtalar var forbundssekretær i Industri og Energi Ommund Stokke.


Bildet er fra en politisk streik tidligere i år.

Parolane var: Nei til lausarbeidersamfunnet.

Trygge jobbar for framtida – styrk arbeidsmiljølova

Behald Elkem i sentralnettet.

Behald Bremanger som eigen kommune.

Stopp sentraliseringa

Nei til Sødagsopne butikkar.

Apellar ved, Øyvind Grindheim, Klubbleiar EL & IT Bilfinger Svelgen, Knut Sande Industri og Energi Elkem Bremanger og Alice Beate Holm Bremanger Arbeidarparti