God oppslutning om 1. mai på Stord

ELogIT utgjorde baktroppen på årets Første mai tog