God oppslutning om årsmøte i fagforeningen

På grunn av kor0naviruset ble årsmøtet i fagforeningen utsatt . Det ble gjennomført med 86 representanter og gjester  til stede.