God oppslutning om klubblederkonferanse

Klubblederkonferansen den 21 mai samlet 43 deltakere. Dette var startskuddet på de lokale forhandlingene. Det var bred enighet om at vi trenger gode lokale tillegg. Gjennomsnittlønnen i Norge er på 399.984 per år. Det er ingen grunn til at elektrikerne skal ligge under dette.

t-oppgjøret2008_meglingsmannens forslag

utvikling over tid.xls

Her er et regneark der dere kan sette inn utvikling av faktura, lønn og fortjeneste