God oppslutning om politisk streik i Bergen

Over 20 faner og vel 1500 mennesker fant veien til Torgalmenningen i Bergen litt over klokken to den 18.januar. Det var politisk streik i protest mot at Arbeiderpartiet vil la Vikarbyrådirektivet bli Norsk lov.

Etter litt musikk var det appeller fra flere fagforeningsledere i Bergen.
Elektroarbeidernes Fagforening sin leder Ove Toska var blant appellantene. Og mens han snakket kom også solen frem i Bergen. Kanskje det er et lite tegn på at også AP kan se lyset litt og snu i saken om Vikarbyrådirektivet.
Bruk reservasjonsretten. Det er ingen skam å snu.

Her kan du lese appellen som Ove Toska holdt.

appell_12januar_2012_vikarbyraadirektivet.doc