God oppslutning om uravstemning på LOK

Det var 76,9 prosent av medlemmene som denne ganger deltok i uravstemningen. Mange tillitsvalgte har gjort en stor jobb for å få til et høyt stemmetall