Godt gjennomført oppdateringskurs

I februar startet oppdateringskurs for elektrikere på Bergen Maritime VGS.  Kurset som hadde 21 deltakere måtte stoppes på grunn av koronaen, men ble allikevel gjennomført før ferien. Den 9 juni ble var det oppsummering og utdeling av kursbevis. Deltakerne var fornøyd men kurset, men hadde noen forslag  på hva som kan forbedres til neste kurs.

På grunn av korona ble  det ikke tatt klassebilde