Godt oppmøte på årsmøte 

Elektroarbeidernes Fagforening gjennomførte årsmøte i Representantskapet fredag 20. mars. Det var tett på hundre deltakere. Hovedsaken på møtet var oppsummering av det nylig gjennomførte Landsmøtet i EL&IT Forbundet. Og Ove Toska ble gjenvalgt som leder for to nye år.

Den nyvalgte forbundslederen i EL&IT Forbundet Jan Olav Andersen innledet til temadebatt. Han fikk både skryt og kjeft fra talerstolen, og det ble en god og konstruktiv debatt. Fagforeningen er samlet sett godt fornøyd med gjennomføring og resultat fra Landsmøtet.

Det var også plass til ordinære årsmøtesaker som beretning, regnskap, budsjett, og valg. Midt oppe i det hele var det årsmøte for Stiftelsen Sjøhuset. På slutten av dagen var det valg. Ove Toska ble nok en gang valgt som leder for to nye år.
Det ble vedtatt en uttalelse om regjeringens endringer i Arbeidsmiljøloven.