Godt oppmøte på årsmøte

Tett på 100 personer deltok på årsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening som ble avholdt i Terminus Hall i Bergen den 20. mars.

Foruten de vanlige årsmøtesakene, var det også fint besøk fra forbundet.
Forbundets nestleder Vidar Hennum innledet om den faglige og politiske situasjonen. Han mente blant annet at dersom det blir for lite arbeid i installasjonsbransjen så er det behov for mer folk i energibransjen. Når det gjelder arbeidet mot sosial dumping så er det viktig at vi legger norske lønns- og arbeidsvilkår til grunn for alle som arbeider i Norge. Og allmenngjøringsinstituttet må bli enklere. – Det er jo kul umulig å få allmenngjort, beklaget Hennum.
Fra forbundet var også forbundssekretær Jan Henrik Larsen, som ble takket for sin innsats for fagforeningen gjennom mange år.