Godt oppmøte på klubblederkonferanse

Godt over 30 tillitsvalgte fant veien til klubblederkonferansen som Elektroarbeidernes Fagforening arrangerte i Bergen den 23. april

På dagsorden stod tariffoppgjøret med forberedelse til arbeidskamp. Forhandlingene på Landsoverenskomsten er nå startet. Forøvring var innleieproblematikk, kursvirksomhet og arbeidstidsordninger på dagsorden.
Kjell Sverre Aasheim orienterte om hvordan man skal gå frem når en trenger arbeidstidsordninger slik at de kommer inn i lovlige former. Søknader om arbeidstidsordninge rmed over 10 timer daglig arbeidstid skal sendes via Fagforeningen. Ny sjekkliste er utarbeidet i år og finnes nå også på fagforeningens webside.

Bildet er tatt på begynnelsen av møtet da det viste seg at det manglet bord i salen. Stående fremme er Åge Blummenfelt.