Gratis kompetanseheving

På distriktstariffkonferansen i Bergen fredag 10. mars  stod etterutdanning på dagsorden.

Etter innledning fra Remi Unnvik var det debatt.

Rune Myntevik (bildet) fortalte til distriktstariffkonferansen at han har tatt etterutdanningskurset for elektrikere som nylig var avsluttet, og mente det var nyttig sjøl om han har tatt fagbrevet etter 94.

Han trodde sjøl han er en flink elektriker, men lærte allikevel mye, for eksempel på jording på boliger. Merket etterpå at han hadde gjort feil om han ikke hadde tatt kurset.

Nå vet han også hva overgangsmotstanden til jord er, og en må huske å koble fra jordelektroden før en måler.

Kurset der det var 15 deltakere med forskjellig bakgrunn var veldig nyttig.

Han hadde med to kollegaer. Han tok medlemslisten og plukket ut noen, tok direkte kontakt med dem og fikk de med. Nå vil flere gå på kurset.

I uke 19 og 22 starter neste kurs. Kjenner du noen som bør delta der?

Disse to kursene er i utgangspunktet myntet på folk som jobber i rotasjon, men er åpent for alle fagforeningens medlemmer.

Invitasjon er sendt ut og kan leses her.