Grov arbeidslivskriminalitet avdekket i Bergen

Elektroarbeidernes Fagforening krever almenngjøring av tariffavtalen for å unngå sosial dumping.

Teleselskapet Netcom reklamerer stadig vekk om oppgradering av mobilnettet. Montørene som har jobbet med utbedringer i nettet har hatt kr 7,50 i timen. Kun lønnet for timer som er såkalt produktive. Elektroarbeidernes Fagforeni g er rystet over det som er avdekket.
Se hva TV2 skriver på sin hjemmeside.

Se TV2

TV2 menneskehandel
Reportasje TV2