Halvårsmøte i EL og IT Vestland er gjennomført

Blant temaene på møtet var årets tariffoppgjør, der forhandlingsleder Bjørn Fornes innledet til debatt