Halvårsmøte i representantskapet i fagforening flyttes til 1. november

På grunn av aktiviteter i Spania på den tiden må halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening flyttes til 1. november.