Halvårsmøte med fokus på etterutdanning og kampen for arbeidslivet.

Halvårsmøtet i Elektroarbeidernes Fagforening fredag 14. oktober var godt besøkt.  Etter at pengene var talt opp fikk møtet se filmen Oilers som tok utgangpunkt i Kværnerverftet på Stord og nedgangen i oljeindustrien.

Møtet så deretter tilbake på kampen for faget og etterutdanning og diskuterte hvordan man skal få det til bedre fremover. Det ble også diskutert utviklingen i arbeidslivet med stadige angrep fra regjering og arbeidsgivere. Møtet vedtok en uttalelse om midlertidige ansettelser og en støtteuttalelse til de streikende EL&IT medlemmene hos KS bedrift som sloss for å beholde vaktordningene sine.

Flere på møtet tok til orde for at den sittende regjering må byttes ut ved stortingsvalget neste år for at arbeidslivet ikke skal bli helt ødelagt.

Til slutt ble det foretatt trekning av tre vervepremier.

ef-halvarsmote-16-ove-apner

ef-halvarsmote-16

ef-halvarsmote-16-filmfremvisning

ef-halvarsmote-16-godt-oppmote

ef-halvarsmote-16-arbeidstidsutvalget

 

ef-halvarsmote-16-rune-myntevik

ef-halvarsmote-16-vervetrekning