Halvårsmøtet er fastsatt til fredag 7 oktober

Halvårsmøtet i fagforeningen blir avholdt 7 oktober. Forløping innkalling er vedlagt.

foreloepig_innkalling_halvaarsmoete_2011.doc