Halvårsmøtet i fagforeningen er bestemt

Styret har nå bestemt at halvårsmøtet avholdes fredag 29 oktober. Frist for å foreslå saker er satt til 4 oktober.

foreloepig_innkalling_halvaarsmoete_2010.doc