Hele LO tas ut i politisk streik mot endringene i arbeidsmiljøloven

LO sekretariatet vedtok mandag politisk streik mot regjeringen sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Dato for streiken er ennå ikke bestemt, men blir trolig i månedskiftet januar/februar

Les hele vedtaket til LO sekretariatet her.
lo_til_politisk_streik_for_trygghet_i_arbeidslivet_-_lo_8_desember.pdf