Her er noen deler i avtalen etter nattens forhandlinger 

elektrofagene meklingsmannens skisse.

Løsningen innebærer:

•Et generelt tillegg på 1,50 kr.
•Heving av minstelønnssatsene – § 3A, 12 kr. § 3E-avtaler reduseres tilsvarende.

•Heving av fagarbeidertillegget med 1 kr
•Heving av beregningsgrunnlag for offshorelønna med 4 kroner + generelt tillegg i 2010 og 4 kroner i 2012.
•Beregningsgrunnlaget lærlingelønn heves med 24 kroner til 204,86.
•Matpenger 74 kroner.
•Hviletid mellom 2 arbeidsøkter som inngår i den daglige arbeidsdagen skal betales med ordinær lønn.
•Medlemmer får rett til 14 dagers betalt pappapermisjon og lønnsansiennitet ved foreldrepermisjon. Dette er nye rettigheter og også 2 likelønnselementer.
•En annen ny ordning at bedriften forskutterer sykelønn i hele sykmeldingsperioden.
•Medlemmer går også fri til deltakelse i 2 konferansetimer i forbindelse ved barns skolegang.

Protokollen inneholder flere elementer som det blir informert om senere.

Forhandlingsutvalget anbefaler løsningen.