Hjemmesiden fungerer etter litt nedetid lørdag

Hjemmesiden vår har vært nede en stund. Vår dataleverandør har nå ordnet opp i serverprobler. Nå virker siden som den skal..