Husk å svare undersøkelsene om lønn og sykefravær

Klubbene må huske å svare på undersøkelsene om lønn og sykefravær slik at fagforeningen kan lage gode statistikker.

Skjema for undersøkelsene er vedlagt

spoerreskjema_fastloenn_akkord_pao_bonus_4b_for_2011.xls
spoerreskjema_sykefravaer.xlsx