Hva er viktig ved oppsigelser

LO Advokatene har laget et oversiktlig og greit dokument til bruk ved oppsigelser, men det er Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven som gjelder

 

/https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/hva-tillitsvalgte-ma-passe-pa-ved-nedbemanninger/