Hvor er pengene våre?

Leszek Niewinski og Adam Malinowski er bland mange elektrikere som har ventet på sinn rettmessige lønn etter å ha bygget Hardangerbroen.


Broen står der, lønnen mangler