Hvordan var lønnsutvikling og hvordan var sykefraværet i fjor

Fagforeningen har nå sendt spørreskjema om lønn, akkord, produktivitet og sykefravær. Vi ber klubbene svare så fort det lar seg gjøre.