Hvorfor slutter elektrikerne i faget? Overlevering av rapport

Elektroarbeidernes Fagforening har sammen med Nelfo og Universitetet i Bergen gjort en undersøkelse på hvorfor elektrikerne slutter i faget. Undersøkelsen har pågått fra august til januar og det er det vitenskapelig assistent Isak Lekve som har gjennomført undersøkelsen. Onsdag hadde Nelfo og Elektroarbeidernes Fagforening en felleskonferanse der rapporten ble fremlagt.