Hvorfor slutter elektrikerne i faget? Vil du delta i undersøkelsen?

Vår undersøkelse hvorfor slutter elektrikerne i faget går nå mot slutten, men vi trenger flere deltakere i undersøkelsen.

I samarbeid med Elektroarbeidernes fagforening Hordaland, Sogn og Fjordane, og Nelfo – Bergen og omegn, har Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen denne høsten gjennomført et prosjekt for å kartlegge frafallet blant unge elektrikere. Hensikten med prosjektet har vært å undersøke hvilke faktorer som spiller inn for at såpass mange elektrikere velger å slutte i faget som relativt unge, og ved å skille ut disse faktorene, kanskje bidra til å hjelpe partene i arbeidslivet til å bedre tilrettelegge arbeidshverdagen, slik at frafallet kan reduseres.

For å kartlegge problemet har vi gjennomført en god del intervjuer, og vi ønsker å avslutte med en spørreundersøkelse blant personer som fremdeles jobber som elektrikere for å få også dette synet på saken. Jeg vil derfor be deg om å videresende denne mailen til ansatte og kollegaer i din bedrift og oppfordre dem på det sterkeste til å svare slik at datagrunnlaget blir best mulig. Som sagt støttes undersøkelsen av partene i arbeidslivet, både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjon, så det vil være i både bedriftens og de ansattes interesse å svare.

For å svare på undersøkelsen, kan du enkelt trykke her: https://www.surveymonkey.com/s/elektrikereslutter

Hvis det ikke virker kan du kopiere linken inn i nettleseren for å svare på undersøkelsen. Hele undersøkelsen vil ta rundt 10-15 minutter.

Håper på god respons, og skriv gjerne mail eller ta kontakt på annet vis om det er noe du lurer på!

Mvh Isak Lekve

isak.lekve@sos.uib.no

Vitenskapelig Assistent v Sosiologisk Institutt Universitetet i Bergen Tlf. 91392365