Hvorfor slutter elektrikerne i faget

Nelfo Bergen og Omegn har i samarbeid med Elektroarbeidernes Fagforening satt i gang en undersøkelse hvorfor slutter elektrikerne i faget. Undersøkelsen gjennomføres av forskningsassistent Isak Lekve i perioden 15 august til 15 januar. Vi ber alle medlemmer og tillitsvalgte ta vel i mot ham når han tar kontakt.

brev_til_medlemmer_og_bedrifter.pdf

Her er noen av spørsmålene som stilles

Avgang fra faget

Hvor mange utdannes i løpet av året?
Hvor mange av de nyutdannete slutter helt i faget?
Hvor mange av de med litt erfaring slutter?
Har de som slutter lik grunn eller er det variasjoner?
Hvor begynner de som slutter i faget?

Hvorfor slutter elektrikerne?

Er det forskjeller på turnover i de forskjellige bedriftene?
Har unge og eldre samme grunn for å slutte?
Hva er det de som slutter savner?
Har de kommet i feil bransje?

Hvilke tiltakt kan gjøres for å hindre stor turnover?

Spørsmålene her avhenger av svarene ovenfor

Mer variert arbeid?
Lønn?
For store utfordringer
For små utfordringer
Forholdene på arbeidsplassene
Etter og videreutdanning

Rekruttering av jenter

Elektrobransjen er ekstremt mannsdominert. Hva kan vi gjøre for å rekruttere flere jenter

Jobbe mot skoleverket
Jobbe mot foreldre
Hva skjer når jentene er utlært?
Kulturen i bransjen