Hyggelig merkefest både i Bergen og på Stord

Elektroarbeidernes Fagforening arrangerer merkefest en gang hvert år. Det foregår samtidig i Bergen og på Stord. I år ble dette gjennomført fredag den 6. november. Det deltok over tyve personer på hver av tilstelningene. Det deles ut jakkemerker til 25 års jubilanter i forbundet, diplom til de som har 40 års medlemskap i LO, samt at de som har 50 års medlemskap i Elektroarbeidernes Fagforening får utdelt statuen «Tenkeren». Nytt av året i Bergen var at de med 60 års medlemskap i fagforeningen fikk blomster og invitasjon til merkefesten. Merkeutdelingen kombineres med julemiddag og hyggelig sosialt samvær.

Her er jubilantene som deltok i fagforeningens hus i Kalfarvei 71 i Bergen.

Fra venstre fagforeningsleder Ove Toska. 25 års jubilanter: Torgeir Hammerstad, Kjell Ove Ege, Leif Ellingsen, Jarl Ruland, Tore Sunde, Arne Reigstad, Frode Knudsen. Til høyre organisasjonssekretær Åge Blummenfelt.

Fra venstre fagforeningsleder Ove Toska, 40 års jubilanter: Eivind Søviknes, Just Magne Ulveraker, Knut Erik Bjørnholt, Rolf Johan Moss, John Gunnar Nilsen. Til høyre organisasjonssekretær Åge Blummenfelt.

Fra venstre fagforeningsleder Ove Toska. 50 års jubilanter: Svein Aage Thorgersen og Willy Strømme. Til høyre organisasjonssekretær Åge Blummenfelt.

Fra venstre fagforeningsleder Ove Toska. 60 års jubilanter: Ingvald Skorpen og Martin Johan Rasmussen. Til høyre organisasjonssekretær Åge Blummenfelt.

 

Her er de jubilantene som deltok på Stord

25 års jubilanter på Stord. Bak f.v: Magne Bergeland, Gustav Førland, Rolf Waldemar Langnes, forbundssekretær Trond Løvstakken.
Framme f.v: Ernst Morten Endresen, Anne Bergli, Rolf Egil Vaka og Inge Øpstad.

40 års jubilanter på Stord: Fra venstre: Leif Åge Andreassen, Anfinn Habbestad, Harald Skoglund, Birger Østensen og forbundssekretær Trond Løvstakken.