Ikke lenger allmenngjøring for LOK

Allmenngjøring av tariffavtaler har vært en viktig del av kampen mot sosial dumping. Landsoverenskomsten for Elektrofag har vært allmenngjort på de 7 petrokjemianleggene i Norge, samt for byggeplassene rundt Oslofjorden. Nå har nemda som beslutter i allmenngjøringssaker bestemt at LOK ikke er allmenngjort noen plass lenger. Vi er dypt skuffet over vedtaket i allmenngjøringsnemda. For oss betyr det at kampen mot sosial dumping må intensiveres enda mer.

Her fra en demonstrasjon utenfor BIR høsten 2009