Innkalling til årsmøtet 12. mars er sendt

Sakspapirene til årsmøtet 12 mars er nå sendt til alle representantene. Det er 2 hefter med over 90 sider som er sendt ut. Ta kontakt dersom dokumentene ikke er kommet frem.