Julefri med lønn for alle medlemmer

Ved tariff forhandlingene i 2006 kom det inn en ny setning i LOK § 7.1: Julaften og nyttårsaften er fridager med betaling etter §3E. Elektroarbeidernes fagforening er fornøyd med at et gammelt krav nå er innfridd og vi endelig kan ta fri på julaften og nyttårsaften med lønn.

Før om årene skulle det, andre steder i landet, om man tar den gamle teksten i overenskomsten før 2006 bokstavelig, arbeides til klokken 12.00 på julaften. Nyttårsaften har vært fridag i hele landet alle fall de siste 20 år. (Kilde LOK 1986 – 1988)

For medlemmer av Elektroarbeidernes Fagforening har imidlertid julaften vært fridag siden 1959.
Vi siterer fra fagforeningens historiebok der det på side 284 står følgende å lese:

”Den 5/12 1958 skrev foreningen under en avtale med installatørene i byen om arbeidstidsnedsettelsen skulle ordnes på følgende måte: montørene skulle ha fri annenhver lørdag, samt jule, påske og pinseaften. Dette skulle gjelde fra og med første lørdag i mars 1959. Avtalen gjelder for øvrig fremdeles”

Vi legger her ved en avskrift av protokollteksten av 1958.