Kampen mot de blåblå sin endring av arbeidsmiljøloven har startet

Regjeringen har kommet med forslag til endring i arbeidsmiljøloven som vil få konsekvenser for norsk arbeidsliv. Økt adgang til midlertidige ansettelser og lavere betaling for ansatte i bemanningsbyrå. Kampen mot forslagene fikk en kraftfull start da 80 fagforeningsfaner ble stilt opp foran Stortinget 19 juni.