Kan bli konflikt for tariffavtale i EAL elektro

EAL elektro har gått til det skritt å nekte å inngå tariffavtale med Elektroarbeidernes Fagforening. Saken er brakt inn for Riksmeklingsmannen til behandling i begynnelsen av desember, og saken kan ende i konflikt dersom det ikke kommer til løsning.

Montørene ved Installasjonsfirmaet EAL elektro på Bjorøy valgte like før ferien å gå samlet inn i Elektroarbeidernes Fagforening for å få komme inn i ordnete forhold ved hjelp av fellesskapet. Det dreier seg om 7 nye medlemmer.

Prosedyren når det skal opprettes organiserte forhold i tidligere uorganiserte bedrifter, er at fagforeningen retter en henvendelse til firmaet og krever opprettet en tariffavtale. Det er vanligvis en formalitet, og går det litt tregt er det som regel nok å kontakte Nelfo dersom arbeidsgiveren er organisert, noe han i de fleste tilfellene er.

Men EAL elektro er slik et unntakstilfelle. Arbeidsgiveren står utenfor arbeidsgiverorganisasjonen og nekter å inngå tariffavtale. Slike tilfeller reguleres gjennom Arbeidstvistloven og saken er brakt inn for Riksmeklingsmannen som vil behandle saken i begynnelsen av desember. Dersom dette ikke fører til noen løsning kan det bli igangsatt en lovlig konflikt.

I så fall vil dette ha fagforeningens fulle støtte, og som også vil stille til rådighet tilstrekkelige midler for å vinne en eventuell konflikt.

Fagforeningsleder Ove Toska sier at han ikke kan huske at det har vært slike konflikter i fagforeningen i moderne tid. – Det har vært tilsvarende konflikter i andre forbund og landsdeler, men det er likevel så få og så oppsiktsvekkende at det har fått stor oppmerksomhet også i mediene, sier han.