Kjølig vinter – men den globale temperaturen stiger

Den globale middeltemperaturen er høyere i dag enn da målingene startet i 1860. Utviklingsland er mest sårbare for klimaendringer, både fordi de er mest utsatt for negative virkninger av klimaendringene, og fordi de har mindre ressurser til å takle konsekvensene. Den langsiktige trenden med økte utslipp av klimagasser vil fortsette dersom ikke kraftige tiltak iverksettes.

Les mer om klimaendringer og menneskenes påvirkning på miljøstatus.no