klokken 0.50 Partene har akseptert videre mekling 

Partene har akseptert å fortsette meklingen etter et forslag fra riksmekler. Vi vet ikke hvor lang tid det tar. Vi kommer tilbake med oppdatering dersom det skjer noe i løpet av natten.