Klubbledekonferanse om streikeforberedelser

Det er god oppslutning om klubblederkonferansen som forbereder seg på mulig streik fra 23 september