Klubblederkonferanse diskuterer tariffoppgjøret

Onsdag 3 mai var klubblederne samlet for å diskutere årets og neste års tariffoppgjør