Klubblederkonferanse fredag 18 juni

Fredag 18 juni blir det klubblederkonferanse der tariffoppgjøret blir gjennomgått sammen med styret sin begrunnelse for å anbefale medlemmene å stemme nei. Stemme matriellet blir utlevert så fort det ankommer. Klubbene får nærmere melding. Det er klubbene som skal gjennomføre avstemningen. Vi minner om retten til å gjennomføre uravstemning i arbeidstiden.
Hovedavtalen §6 -7.2Medlemsmøter for valg av tillitsvalgte og avstemning over tarifforslag kan holdes i arbeidstiden uten trekk i lønn

Vi ber klubbene gjennomføre uravsteming i uke 25

innkalling_klubblederkonferanse_18__juni_2010.doc