Klubblederkonferanse i Bergen

Remi var en av deltakerne på klubblederkonferansen som Elektroarbeidernes Fagforening arrangerte mandag 26. november. I diskusjonen rundt AFP minnet han om at presentasjonene fra halvårsmøtet vedr AFP ligger på fagforeningens webside.

Aktuelle tema på konferansen var mellomoppgjørt 2007 inklusiv lokale forhandlinger, tariffoppgjøret 2008, samt spørsmål rundt vikarbyrå i bransjen.

Det var også gruppearbeid på konferansen

Fotografen beklager et noe uklart bilde. Det skyldes mye sol i Bergen.