Klubblederkonferanse med vervekurs og forsikringsinfo

Elektroarbeidernes Fagforening arrangerte klubblederkonferanse den 14. februar.

Tema denne gangen var fokusert på vervekampanjen til forbundet.
2012 er det store verveåret og nå skal alle potensielle medlemmer tilbys medlemskap.
Atle Rasmussen og Kjell Sverre Aasheim innledet om vervekampanje og verveargumenter.
Konferansen fikk også besøk av representanter fra Sparebank 1 SR Bank som orienterte om forbundets forsikringer som i seg selv er et godt verveargument.
Foruten over 20 klubbtillitsvalgte fra fagforeningen var også representanter fra energibransjen med på kurset. Saken blir nok også dekket i Nettverk neste gang siden Knut Viggen var til stede.
Lykke til med verveaktivitetene.

Ove Toska åpnet konferansen.

Det var bra deltakelse fra mange klubber.