Klubblederkonferanse om tariffoppgjøret

Fagforeningen skal arrangere 2 klubblederkonferanser om tariffoppgjøret. Den første var på Scandic onsdag, den andre på Teams fredag.  Under redegjørelsen kom det frem at vi har fått bedring på de prioriterte sakene, samt at styret anbefaler ja. Det ble påpekt viktigheten at alle medlemmer stemmer over oppgjøret.