Klubblederkonferanse på Sjøhuset 18 juni

Fagforeningen har planar om å starta opp nytt oppdateringskurs for dei som har fagbrev som har rukke å bli nokre år. Som dei føregåande kursa vil også dette kurset bli gjennomførd av og på Stord Vidaregåande skule, av lærarane på elektrolinja. Kurset vil bli til hausten, nærare dato kjem me tilbake til. Me kallar inn til klubbleiarkonferanse i samband med kurset 18. juni klokka 1200 på Stord i våre lokaler i Sjøhuset. (Det vert servert lunsj ved oppstart) Det er viktig at alle klubbane stiller med representant på denne konferansen. Dersom klubbleiar/tillitsvalgt er forhindra, send ein anna i staden for. Det er også mogeleg å stilla med 2 dersom det skulle vera ynskjeleg.