Klubblederkonferansen diskuterer FKE

Nesten 40 klubbledere er samlet til konferanse i Bergen i dag.

På dagsorden står blant annet FKE-saken. Ove Toska orienterte klubblederne om status i arbeidet med revidert FKE-forskrift. (Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.) Det er særdeles viktig at både installatør og elektrofagarbeider fortsatt er ansatt i installasjonsbedriften som står for det elektriske installasjonsarbeidet. Det kan bli aktuelt med politisk streik for å verne om dette. Det blir regionale konferanser om saken i Bergen i mars. Elektrisitet kan være farlig og det er viktig at det bygges sikre anlegg slik at ikke folk blir skadet. Vi mener dette best kan gjøres innenfor rammen av faste og trygge ansettelser i bedriftene.